Ungdom

Vi har hatt egne barnetreninger i GUC Trondheim siden høsten 2009. 
Høsten 2014 justerer vi aldersgruppen til 12-14 år, og døper partiet om til ungdomsparti. 

Treningstider: 

Torsdager 1930-2030 - Birralee International School - Nybegynnere + Videregående xx år

Onsdager 19.00-21.00 - DansiT (Strandveien 33) - Videregående har sjanse til å trene sammen med resten av gruppa 1-2 timer av fellestrening med RODA, etter avtale med trenerene. 

Info:

Send oss en påmelding/forespørsel på guctrondheim@gmail.com slik at vi vet hvor mange og hvilken aldersgruppe vi kan forvente oss på trening! 

For påmelding og spørsmål: guctrondheim@gmail.com

Om treninger og opplegg: 

(oppdateres) 

Semesteret
Høstsemesteret starter i August/September, og har avslutning i Desember med Nisseroda. I Oktober har vi en Høstworkshop (for ungdom, nybegynnere og evaluering til gradering for voksne). 
Vårsemesteret starter i Januar og avsluttes i Mai/Juni. Vi arrangerer lokal workshop eller nasjonal Vårroda i løpet av vårsemesteret. 
Sommer: Barnepartiet tar sommerferie. Nasjonalt er det anledning til å delta på Sommerfestival.  

Roda (ring): I en roda står alle i ring, synger og klapper for å skape masse energi, noen spiller instrumenter, og vi spiller capoeira i ringen 2 og 2 etter tur. Det er her vi får bruke de bevegelsene vi lærer på trening og lærer mer av hverandre! På Onsdagstreningen er det roda på slutten av treningen, og noen ganger 

Workshops: Gruppa arrangerer ca 1 lokal treningshelg i løpet av semesteret i tillegg til at vi er vertskap for en av våre nasjonale stevner per år. Da får vi besøk fra Oslo, Bergen og internasjonalt, og lærer masse nytt! 
Våre workshops er også åpent for ungdomspartiet, og opplegget tilpasses etter behov. 

Batizado (graderinger): Vi har normalt 1 årlig gradering, og arrangerer denne lokalt for ungdomspartiet, enten ved ett av våre 3 nasjonale stevner (Vårroda, Sommerfestival, eller Batizado) - når disse arrangeres i Trondheim, eller ved egen workshop med Mester tilstede. Graderinger bestemmes på forhånd. Eleven må spille capoeira med en mester eller høyere gradert i en Batizado-roda.  
Ungdomspartiet vil få barnegraderinger fram til de er klare for å være med til nasjonal batizado (også når denne arrangeres i Bergen eller Oslo). 

WORKSHOP og KURS for BARN og UNGDOM
Vi tilbyr også workshop og kursing. Forespørsel rettes til:
guctrondheim@gmail.com  
 

Bilder fra tidligere partier:  


Gradering "Batizado" høst 2012 i Trondheim
Gradering "Batizado" høst 2012 i Trondheim

Gradering "Batizado" 2012 i Trondheim


Batizado / Gradering Juni 2011
Batizado / Gradering Mai 2010
 
Våre trenere har lang erfaring fra Capoeira og godkjente politiattester som idrettsforbundet krever for arbeid med barn og unge under 18.